Kanske är livet inte...

...mer än vad det är. Kanske finns ingen dold underton. Kanske är våra försök att göra gott i hopp om att få uppleva något bättre i framtiden inget annat än fruktlösa försök. Fruktlösa, men för den skull inte meningslösa, då känslan som uppoffringen kan generera kan ge det som vi så frenetiskt vill få uppleva. Känslan av att det trots allt inte är tröstlöst att ha drömmar och ambitioner. Känslan av att det kanske trots allt finns ett djupare syfte med vår existens. Mening. Känslan av mening.