Meningsfullhet i all sin bemärkelse

Att ha en mening. Att fylla ett syfte. Att betyda något. Detta ack så viktiga, men samtidigt så svåruppnåeliga, som vi dag efter dag, år efter år, livet igenom gör allt för att uppnå. Men vad räknas som meningsfullt? Ska man sträva efter att skapa fred på jorden och uppnå en medmänsklig framgång eller kan man nöja sig med att bara vara en människa i mängden? Och är verkligen framgång signifikant för meningsfullhet?
 
Ju mer jag funderar på det, desto mer inser jag vilken djungel av värderingar jag har gett mig in i. Att sno in sig i den snåriga och svårtolkade verkligheten är svårundvikligt. Att snubbla i sina egna resonemang utgör ytterligare en fallgrop. Kanske får vi dra oss till savannen och djurens värld för att tydliggöra en sida av vad som kan klassas som meningsfullt. Tänk er zebran, denna fantastiskt vackra vildhäst som lever i flock på den afrikanska kontinenten. Zebrans liv fylls av sökandet efter gräs och att undvika fiender, där människan är den farligaste, följt av lejonet. Dess liv handlar om att fylla dess basala behov, att föra arten vidare och följa djungelns lag – starkast överlever. Detta måste väl ändå klassas som meningsfullt. Däremot är det svårt att svara på om ett zebraliv för en Homo Sapiens skulle värderas på samma sätt.
 
Trots att vi är begåvade med lika många sinnen, skiljer sig våra arter nämnvärt från varandra. Kanske att Maslows behovstrappa i sammanhanget kan nyansera skillnaderna. Första steget handlar om att uppfylla de kroppsliga behoven med mat och sömn, precis som zebrans betande på savannen. Andra steget handlar om att känna trygghet, något som såväl människan som zebran har behov av. Likväl har vi båda behov av gemenskap - zebran är beroende av sin flock, på samma sätt som människan behöver sin familj och sina vänner, vilket det tredje steget utgörs av. Därefter följer de två stegen som skiljer vårt liv från zebrans: behovet av uppskattning och behovet av självförverkligande. Något vaga och svårbegripliga behov som inte går att beskriva mer än i den ytterst generella bemärkelsen att det handlar om att känna sig respekterad och att förverkliga drömmar och uppnå mål. Men vad får en människa att uppleva detta? Att frågan är högst individuell är självklar och än en gång slås jag av hur svårt det är att ge klarhet i den psykologiska djungel jag gett mig in i. Att varje människa är unik, med egna förutsättningar blir vi dagligen påminda om. Och kanske att det är denna olikhet som gör det omöjligt att klargöra begreppet meningsfullhet.
 
I slutändan handlar det om att finna sin egen uppfattning om vad begreppet innebär. Att bejaka det egna jagets värderingar och önskningar, utifrån de ramar som samhället byggt. Kanske att det kan handla om att bestiga Mount Everest eller lyckas ta fram botemedel mot det svårmuterade hiv-viruset. Att göra något unikt som kommer att ha betydelse för flera generationer även efter ens död. Kanske kan det handla om att se värdet i varje dag – att göra det bästa just nu. Att inte sträva efter att göra stordåd, utan att istället verka för att förgylla livet för de allra närmaste. Att satsa på att vara en god medmänniska.
 
Vad är meningsfullt för dig? Ytterst få skulle kunna ge ett allmänriktigt svar på denna fråga och då våra förutsättningar ständigt förändras skulle svarets giltighetstid vara ytterst begränsad. Vårt sökande efter mening är ett livslångt projekt. Det är likt en resa, som vi föddes med en biljett till. Resrutten kan vi påverka, men aldrig fullt ut bestämma, inte heller slutstationen. Oavsett hållplatser, kommer resan att vara din allra viktigaste - där din uppgift som reseguide är att fylla resan med innehåll. Egentligen tror jag att det är detta som livet verkligen handlar om – att fylla livsresan med minnen, erfarenheter, upplevelser och känslor som har ett inre värde. Sådant som får oss att, dag efter dag, lämna det kroppsvarma täcket och möta såväl grårusk som strålande sol med inställning att vilja anta den utmaning som varje ny dag faktiskt är.