Likt en ...

...fågel som känner doften av frihet, men som begränsas av burens järnsmide. Oförmögen att sträcka ut sina praktfulla vingar, känna luftdraget och känslan av kontroll. Oförmögen att ta del av den värld som den en gång föddes för att vara en del av. Samtidigt skyddad från rovfåglarnas vassa klor och tjuvskyttarnas bössor.

Likt en fisk som drömmer om det böljande havet, men som tvingas leva i ett hem av glas. Ett glashem som omöjliggör upptäckandet av nya miljöer och möjligheter. Ett glashem som ger maximal trygghet, men också minimerar potentialen att utvecklas. Som omintetgör möjligheten att upptäcka livets dimensioner.

Kanske tror du att du gör mig en tjänst genom att bygga upp denna skyddande värld där inget ont ska få förekomma. Kanske tror du att det är det bästa för mig. Men vet du, du har fel.

Jag har sett verkligheten där ute och jag vet hur förrädiskt livet kan vara. Jag har kramat medmänniskors händer då de lämnat jordelivet och torkat otaliga tårar som fuktat förtvivlade anhörigas kinder. Jag har slitit som ett djur för att övermanna döden till ingen nytta och gång på gång insett min otillräcklighet. Men jag har också erfarit livets guldkorn, guldkorn som är värda mer än all världens hemskheter. Så snälla ge mig nyckeln som ger mig tillgång till verkligheten. För det är där jag kan göra skillnad. 

 


Ibland inbillar jag mig...

...att det är bättre att ha inställningen att du inte vet något. Då riskerar du aldrig att gå miste om sådant som du kanske annars bara hade ryckt på axlarna åt, i tron om att ”det där känner jag redan till”. Och om du nu vet något, är det inte säkert att din version ligger närmare verkligheten än din kompis. För att få kännedom om sådant som du inte har upplevt eller sett med egna ögon måste du förlita dig på andras intryck.

Frågan är om det verkligen finns en allmänriktig verklighet. En sanning som vi alla så febrilt inbillar oss att vi är förtrogna med. För visst var det väl Neil Armstrong som den 21 juli 1969 tog människans första steg på månen med orden: "That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind"? Enligt uppgift ska kollegan Edwin ”Buzz” Aldrin ha stått vid Armstrongs sida nitton minuter senare. Nitton minuter. Skillnaden mellan att stå i rampljuset, få en krater uppkallad efter sig och bli förevigad i människors minnen.

Slumpen. Många gånger är det, det som allt handlar om. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Att satsa på krona istället för klave. Samtidigt handlar livet om att våga. Våga säga ”ja” istället för ”nej”. Våga ta chanser som dyker upp istället för att tveka och se möjligheten försvinna, likt fotspår som översköljs av havsvågorna. Jag vill inte på något sätt påstå att livet är lätt. Inte på långa vägar. Det finns lika många sätt att förvalta sitt liv på som det finns sandkorn i Sahara. Det enda jag vill konstatera är att det inte finns något sätt som är bättre eller mer riktigt än ett annat. Inte så länge man följer sin egen livskompass, sin egen vilja och känsla för vad som är värdefullt i livet.