Vardagen på sjukhuset...

Så var ännu ett nattpass avklarat. En tredje natt fylld av provtagning, läkemedelsadministrering, omvårdnad och givetvis dokumentation. Alltid denna dokumentering av allt som bestäms, allt som genomförs och allt som är planerat att göra. Inte undra på att vissa moment ur ett patientperspektiv kan te sig onödigt tidskrävande.
*****
Ett exempel, klockan är 23.40 på Grönängens sjukhus. En av patienterna på ortopedkliniken är Gösta 77 år som har värk i sin högra höft efter en fallolycka i hemmet. Gösta ringer på klockan för att be om smärtstillande och sjuksköterskan för natten, Sara, kommer in. Sara går in i läkemedelsrummet och loggar in i datorn. Därefter öpnar hon Göstas läkemedelslista. Gösta har ordination på Panodil men då Gösta redan fått den maximala dosen kan Sara inte ge honom någon smärtlindring. Sara söker akutläkaren, som svarar på sökningen efter fem minuter. Hon får ordination på Oxynorm och ber Sara skriva det som en telefonordination, vilket innebär att Sara får knappa in ordinationen i läkarens ställe. Detta, i sin tur, innebär att Sara blir stående framför datorn för att aktivera ordinationen. Sara lägger till en utdelning av Oxynorm och tar fram tabletten ur asken. Oxynorm är ett narkotikaklassat preparat därför tar Sara fram pärmen där administrationen av narkotikaklassade preparat skrivs upp. Hon räknar antalet tabletter Oxynorm och noterar att det stämmer överens med vad som ska finnas. Därefter går Sara in med den smärtstillande tabletten till Gösta som irriterat påpekar att det är obegripligt att det kan ta så lång tid att hämta en liten tablett. Sara ger Gösta vatten att svälja ner tabletten med. Slutligen loggar hon in i Göstas journal och går in i läkemedelslista och signerar att hon gett honom en Oxynorm.
*****
Så här ser verkligheten för dagens sjuksköterskor ut. Avslutningsvis kanske du ska tänka till lite extra innan du anklagar sjuksköterskor för att vara ineffektiva.